ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
วิกิซอร์ซเป็นโครงการหนึ่งของ{{w|มูลนิธิวิกิมีเดีย}} มีขึ้นเพื่อเป็นห้องสมุดสำหรับ{{w|en:source text|งานดั้งเดิมต้นทาง}}ซึ่ง (source text) ที่มี{{w|เนื้อหาเสรี|เนื้อหาปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ}} (เสรี) แล้ว และสำหรับ[[วิกิซอร์ซ:งานแปล|คำแปล]]งานดั้งเดิมต้นทางดังกล่าว โดยหวังว่า ห้องสมุดนี้จะขยายขนาดขึ้นเรื่อย ๆ
 
หน้านี้เป็นความพยายามที่จะกำหนดว่า อะไรที่ใช่และไม่ใช่วิกิซอร์ซ และอะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างวิกิซอร์ซกับโครงการอื่น คำอธิบายในหน้านี้เป็นแต่อย่างย่อ แต่มีลิงก์ไปยังรายละเอียดในหน้าอื่น ๆ ส่วนการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายใดก็ตาม ควรจัดขึ้นในหน้าพูดคุยของหน้านโยบายนั้น
==วิกิซอร์ซมีอะไรได้บ้าง==
 
วิกิซอร์ซรับ{{w|en:source text|งานดั้งเดิมต้นทาง}} (source text) ทุกประเภท เว้นแต่เข้าลักษณะที่ไม่อาจรับไว้ได้ ตามที่ระบุไว้ใน[[วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซมีอะไรได้บ้าง|นโยบายการรับงาน]] เช่น เป็นงานที่[[วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์|มีปัญหาลิขสิทธิ์]] หรือเป็นงานที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซสร้างสรรค์ขึ้นเอง
 
==ภาษา==
13,624

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์