ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
วิกิซอร์ซเป็นโครงการหนึ่งของ{{w|มูลนิธิวิกิมีเดีย}} มีขึ้นเพื่อเป็นห้องสมุดสำหรับ{{w|en:source text|งานต้นทาง}} (source text) ที่ซึ่งมี{{w|[[วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์#เนื้อหาเสรี|เนื้อหาปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ}} (ที่เสรี) แล้ว]] และสำหรับ[[วิกิซอร์ซ:งานแปล|คำแปล]]งานต้นทางดังกล่าว โดยหวังว่า ห้องสมุดนี้จะขยายขนาดขึ้นเรื่อย ๆ
 
หน้านี้เป็นความพยายามที่จะกำหนดว่า อะไรที่ใช่และไม่ใช่วิกิซอร์ซ และอะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างวิกิซอร์ซกับโครงการอื่น คำอธิบายในหน้านี้เป็นแต่อย่างย่อ แต่มีลิงก์ไปยังรายละเอียดในหน้าอื่น ส่วนการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายใดก็ตาม ควรจัดขึ้นในหน้าพูดคุยของหน้านโยบายนั้น
 
==ความเป็นมา==
==วิกิซอร์ซมีอะไรได้บ้าง==
 
วิกิซอร์ซรับ{{w|en:source text|งานต้นทาง}}ทุกประเภท เว้นแต่เข้าลักษณะที่ไม่อาจรับไว้ได้ ตามที่ระบุไว้ใน[[วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซมีอะไรได้บ้าง|นโยบายการรับงาน]] เช่น เป็นงานที่[[วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์|มีปัญหาลิขสิทธิ์]] หรือเป็นงานที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซสร้างสรรค์ขึ้นเอง
 
==ภาษา==
สำหรับวิกิซอร์ซภาษาไทย รับเฉพาะงานดังต่อไปนี้
* งานที่เป็นภาษาไทย
* งานที่เป็นภาษาไทย และมีภาษาอื่นร่วมด้วย เช่น หนังสือประเภทสองภาษา (billingual)
* คำแปลงานภาษาอื่นเป็นภาษาไทย
 
===วิกิตำรา===
 
วิกิซอร์ซต่างจากวิกิตำรา ตรงที่ วิกิซอร์ซเน้นรับงานที่เผยแพร่มาแล้วทุกประเภท เหมือนเป็นห้องสมุด ส่วนวิกิตำรารับเฉพาะงานประเภทให้ความรู้ เหมือนเป็นแหล่งตำรา และเป็นตำราที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง
 
แต่มีส่วนที่ทำให้วิกิซอร์ซกับวิกิตำราเหลื่อมซ้อนกันอยู่ คือ การที่วิกิซอร์ซอนุญาตให้เขียน[[วิกิซอร์ซ:คำอธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ]]งานได้
==มุมมองที่เป็นกลาง==
 
"มุมมองที่เป็นกลาง" (neutral point of view) เป็นนโยบายหลักที่ถือปฏิบัติกันในโครงการส่วนใหญ่ของมูลนิธิวิกิมีเดีย
 
สำหรับวิกิซอร์ซ มุมมองที่เป็นกลาง หมายถึง การนำงานต้นฉบับมาลงและระบุที่มาที่มาไปอย่างถูกต้องแม่นยำ โดยปราศจากการเน้นย้ำหรือนำมาลงเฉพาะข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดตามใจผู้ใช้วิกิซอร์ซ แต่ตัวงานต้นฉบับนั้น เนื้อหาจะเป็นกลางหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นเป็นข้อพิจารณา
 
นอกจากนี้ [[วิกิซอร์ซ:คำอธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ]]งานนั้น ก็ต้องเขียนอย่างเป็นกลาง
==ลิขสิทธิ์==
 
กฎเกณฑ์ลิขสิทธิ์นั้น ใช้บังคับแก่วิกิซอร์ซเหมือนในโครงการอื่น ๆ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์อยู่เสมอ
 
สำหรับรายละเอียด โปรดดู [[วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์|นโยบายลิขสิทธิ์]]
13,624

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์