ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
__NOTOC__
<br>
{{auxtoc|comment=|title=โครงสร้างเนื้อหา|
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="1"/>
* {{ก|l|ปก}}
<br>
----
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญ|
# {{ก|l4|๑|ก1|คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2507}}
# {{ก|l4|๒|ก2|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507}}
#:# {{ก|l4|๑๙|ก10|สรุปที่ดินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ที่ยังมีการโต้แย้ง}}
# {{ก|l4|๒๔|ก11|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2510}}
* {{ก|l|บรรณานุกรม}}
}}
----
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="1"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="2"/>
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="10"/>
<br>
==บรรณานุกรม==
 
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์