ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีเดียวิกิ:Proofreadpage index template"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
test
(ย้อนรุ่นแก้ไข 102813 โดย Geonuch (คุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ ถูกย้อนกลับแล้ว
(test)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
<includeonly>{{Index talk remarks}}
<onlyinclude><!--
<table style="width:100%;">
-->{{#ifexist:{{ns:253}}:{{PAGENAME}}|<!--
-->{{Index talk remarks}}<!--
-->}}<!--
--><indicator name="purge file">[[File:View-refresh.svg|20px|link={{fullurl:commons:File:{{PAGENAME}}|action=purge}}]]</indicator><!--
--><indicator name="book2scroll">[[File:Library-logo-blue-outline.png|18px|link={{fullurl:toollabs:book2scroll/index.html|lang=en&file={{{n|{{PAGENAMEE}}}}}&startpage={{{p|1}}}}}]]</indicator><!--
--><indicator name="transclusion checker">[[File:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=thwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!--
-->
<table style="display:table; border-spacing:1px 1px; box-sizing:border-box; width:100%;">
<tr>
<td style="padding:0; vertical-align:top;"><!--
<div class="Top_icon_raw"><span title="transclusion checker">[[File:Crystal_man.png|20px|link=//toolserver.org/~mzmcbride/checker/?db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</span>&#160;<span title="book2scroll">[[File:Library-logo-blue-outline.png|18px|link=//toolserver.org/~magnus/book2scroll/index.html?lang=en&file={{{n|{{PAGENAMEE}}}}}&startpage={{{p|1}}}]]</span>&#160;<span title="purge file">[[File:View-refresh.svg|20px|link={{fullurl:commons:File:{{PAGENAME}}|action=purge}}]]</span></div>
--><table style="display:inline-table; border-collapse:collapse; border-spacing:0 0; box-sizing:border-box; width:100%;">
<table>
<tr>
<td style="padding:0; vertical-align:top;">
<div style="float:left; margin-right:0.50em 0.25em 0.50em 06px;">
<p style="padding:3px 3px 3px 3px;"><!--
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;">{{#if:{{{Image|{{{รูป|}}}}}}|{{#iferror: {{#expr: 1 + {{{Image|{{{รูป}}}}}} }} | {{{Image|{{{รูป|[[File:Placeholder book.svg|frameless|link=Special:Upload]]}}}}}} | [[File:{{PAGENAME}}|page={{{Image|{{{รูป}}}}}}|frameless|class=ws-cover]]}} }}</p>
 
Image
 
-->{{#if:{{{ภาพ|}}}|
{{#iferror: {{#expr: 1 + {{{ภาพ}}} }} | {{{ภาพ}}} | [[File:{{PAGENAMEE}}|page={{{ภาพ}}}|frameless]]}} }}
</p>
</div>
<table id="prp-indexTable" class="plainlinks" style="border-collapse:separate; border-spacing:2px 2px; box-sizing:border-box0; empty-cells:showhide;"><!--
 
Title-->
 
<tr>
--><tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-book-title}}</th>
<tdth idscope="ws-titlerow" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{{Title|{{{ชื่อ}}}}}}{{#if:{{{Volume|{{{เล่ม|}}}}}}|, {{{Volume|{{{เล่ม}}}}}} }}</tdth>
<td style="vertical-align:top;">{{{ชื่อ}}}{{#if:{{{巻号|}}}|, {{{巻号}}} }}
</tr><!--
 
Author
 
-->{{#if:{{{Authorผู้สร้างสรรค์|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{int:wm-license-information-author}}ผู้สร้างสรรค์</th>
<td id="ws-author" style="vertical-align:top;">{{{Author|{{{ผู้สร้างสรรค์}}}}}}</td>
</tr>
}}<!--
Translator
 
-->{{#if:{{{Translator|{{{ผู้แปล|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{int:wm-license-book-translator}}ผู้แปล</th>
<td id="ws-translator" style="vertical-align:top;">{{{Translator|{{{ผู้แปล}}}}}}</td>
</tr>
}}<!--
Editor
 
-->{{#if:{{{Editor|{{{บรรณาธิการ|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{int:wm-license-book-editor}}บรรณาธิการ</th>
<td id="ws-editor" style="vertical-align:top;">{{{Editor|{{{บรรณาธิการ}}}}}}</td>
</tr>
}}<!--
Illustrator
 
-->{{#if:{{{Illustrator|{{{ผู้วาดภาพประกอบ|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{int:wm-license-book-illustrator}}ผู้วาดภาพประกอบ</th>
<td id="ws-illustrator" style="vertical-align:top;">{{{Illustrator|{{{ผู้วาดภาพประกอบ}}}}}}</td>
</tr>
}}<!--
Year
 
-->{{#if:{{{Year|{{{ปี|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ปีที่เผยแพร่</th>
<td id="ws-year" style="vertical-align:top;">{{{Year|{{{ปี}}}}}}</td>
</tr>
}}<!--
Publisher
 
-->{{#if:{{{Publisher|{{{ผู้เผยแพร่|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{int:wm-license-book-publisher}}ผู้เผยแพร่</th>
<td id="ws-publisher" style="vertical-align:top;">{{{Publisher|{{{ผู้เผยแพร่}}}}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Address / Location
 
-->{{#if:{{{Addressสถานที่|{{{ที่อยู่|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">สถานที่</th>
<td id="ws-place" style="vertical-align:top;">{{{Address|{{{ที่อยู่}}}สถานที่}}}</td>
</tr>
}}<!--
Source
 
-->{{#if:{{{Source|{{{ที่มา|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">{{int:wm-license-information-source}}ที่มา</th>
<td id="ws-source" style="vertical-align:top;">{{#ifexist:media:{{PAGENAME}}|[[:File:{{PAGENAME}}{{!}}{{{Source|{{{ที่มา}}}}}}]]
|{{{Sourceที่มา}}} }}</td>
</tr>
}}<!--
Progress
 
--><tr>
-->{{#if:{{{Progress|{{{ความคืบหน้า|}}}}}}|
<th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">ความคืบหน้า</th>
<tr>
<th scope="row"td style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{#switch:{{{ความคืบหน้า</th>|}}}
<td style="vertical-align:top;">{{#switch:{{{Progress|{{{ความคืบหน้า|}}}}}}
|T=[[หมวดหมู่:ดัชนีที่ใช้การได้แล้ว]][[:หมวดหมู่:ดัชนีที่ใช้การได้แล้ว{{!}}เสร็จเรียบร้อย—ใช้การได้ทุกหน้า]]
|V=[[หมวดหมู่:ดัชนีที่พิสูจน์อักษรแล้ว]][[:หมวดหมู่:ดัชนีที่พิสูจน์อักษรแล้ว{{!}}พิสูจน์อักษรแล้ว—พิสูจน์อักษรแล้วทุกหน้า แต่ยังใช้การไม่ได้]]
|L=[[หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องแก้ไฟล์]][[:หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องแก้ไฟล์{{!}}<span class="error">ต้องแก้ไขไฟล์ต้นทางก่อนพิสูจน์อักษร</span>]]
|X=[[หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องตรวจไฟล์]][[:หมวดหมู่:ดัชนี - ต้องตรวจไฟล์{{!}}<span class="error">สร้าง pagelist สำหรับไฟล์ต้นทางก่อนเริ่มพิสูจน์อักษร (เพื่อตรวจสอบยืนยันว่า ไฟล์ถูกต้องดี)</span>]]
|#default=[[หมวดหมู่:ดัชนี - ไม่ทราบความคืบหน้า]][[:หมวดหมู่:ดัชนี - ไม่ทราบความคืบหน้า{{!}}<span class="error">進捗状況の更新が必要</tdspan>]]
}}</trtd>
}}</tr><!--
 
Volumes
 
-->{{#if:{{{Volumes|{{{เล่ม|}}}}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">เล่ม</th>
<td style="vertical-align:top;">
{{{Volumes|{{{เล่ม}}}}}}
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr><!--
 
Pages field
 
-->
<tr>
<td><p><b>หน้า</b><!--&#160;&#160;&#160;(<span style="font-size:83%;">[[วิธีใช้:สถานะของหน้า]]{{!}}สถานะของหน้า]]</span>)--></p>
<td style="vertical-align:top;"><div class="mw-collapsible" style="margin-right:0.75em;">
<div class="index-pagelist" style="text-align:justify;">
<p><b>หน้า</b>&#160;&#160;&#160;(<span style="font-size:83%;">รหัสสำหรับ&#160;[[วิธีใช้:สถานะของหน้า{{!}}สถานะของหน้า]]</span>)&#160;&#160;&#160;</p>
{{{หน้า}}}
<div class="index-pagelist mw-collapsible-content" style="text-align:justify;">
</div>
{{{Pages|}}}
</div></div>
</td>
</tr>
Remarks
 
-->{{#if:{{{Remarks|{{{หมายเหตุ|}}}}}}|
<td style="paddingwidth:0 0.25em 0 0.25em30%; vertical-align:top; width:30%;">
<div id="remarks">
{{{Remarks|{{{หมายเหตุ}}}}}}
{{{注釈}}}
|<td style="display:none; padding:0; vertical-align:top;">
}}</tddiv>
|<td style="vertical-align:top;">
}}<!--
 
Sort Key
 
-->{{DEFAULTSORT:{{#if:{{{Key|}}}|{{{Key}}}|{{PAGENAME}}}}}}
</td>
</tr>
</table>
</includeonly><noinclude>
{{DEFAULTSORT:{{#if:{{{Key|}}}|{{{Key}}}|{{PAGENAME}}}}}}</onlyinclude>
 
[[ang:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ar:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[as:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[az:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[be:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[bg:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[bn:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[br:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[bs:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ca:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[cs:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[cy:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[da:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[de:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[el:Πρότυπο:Index]]
[[el:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[en:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[eo:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[es:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[et:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[eu:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[fa:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[fi:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[fo:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[fr:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[gl:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[gu:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[he:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[hi:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[hr:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ht:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[hu:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[hy:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[id:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[is:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[it:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ja:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[kn:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ko:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[la:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[nl:Template:Index]]
[[li:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ru:Шаблон:Index]]
[[lt:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[zh:Template:Index]]
[[mk:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
</noinclude>
[[ml:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[mr:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[nap:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[nl:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[no:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[or:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[pa:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[pl:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[pms:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[pt:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ro:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ru:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[sa:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[sah:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[sk:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[sl:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[sr:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[sv:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[ta:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[te:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[tr:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[uk:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[vec:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[vi:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[yi:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[zh:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
[[zh-min-nan:MediaWiki:Proofreadpage index template]]
2,312

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์