ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{header
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร <br> ฉบับฉะ<!-- เป็นการสะกดแบบเก่า ตามที่ปรากฏในต้นฉบับ -->บับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
| year = | override_year = แต่ง พ.ศ. 2414, พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2490
| author = เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
| previous =
| next =
| notes = ดู ''[[/อธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง]]''
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| categories =
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์