ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:หน้าดัชนี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-style="vertical-align:top;"
| หน้า
| colspan=2 | จัดทำรายการหน้า ''ดูวิธีการและตัวอย่างโดยละเอียดที่ [[วิธีใช้:เลขหน้า]]''
|
# จัดทำรายการหน้าตามโค้ดที่ขึ้นไว้ให้โดยอัตโนมัติ
# <u>ปัญหาทางเทคนิค:</u> โค้ดยังไม่รับรองเครื่องหมายบางอย่าง เช่น วงเล็บ, ปีกกา, มหัพภาค ("."), จุลภาค (","), ปรัศนี ("?"), อัญประกาศ (เครื่องหมายคำพูด) ฯลฯ เพราะฉะนั้น ถ้าหน้ามีเครื่องหมายเหล่านี้ เช่น "(1)", "[2]" ให้เอาเครื่องหมายออก หรือถ้าเกรงหน้าจะซ้ำ ก็อาจเปลี่ยนไปเขียนหน้าด้วยรูปแบบอื่นตามสมควร
# ปรกติจะแสดงชื่อหน้าเป็นตัวเลขอารบิกโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนให้แสดงด้วยรูปแบบอื่น ยังรองรับเพียง 2 ประเภท คือ
#* <code>roman</code> = เลขโรมัน พิมพ์เล็ก (i, ii, iii, iv, iv ฯลฯ)
#* <code>highroman</code> = เลขโรมัน พิมพ์ใหญ่ (I, II, III, IV, V ฯลฯ)
# '''''ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[วิธีใช้:เลขหน้า]]'''''
| <pre>
<pagelist
1 = -
2 = ปกหน้า
3 = ปกใน
4 = a
5 = b
6 = 1
6to10 = roman
11 = 1
/></pre>
 
หมายความว่า
* หน้า 1 ไม่แสดงชื่อหน้า
* หน้า 2 จะแสดงชื่อหน้าว่า "ปกหน้า"
* หน้า 3 จะแสดงชื่อหน้าว่า "ปกใน"
* หน้า 4 จะแสดงชื่อหน้าว่า "a"
* หน้า 5 จะแสดงชื่อหน้าว่า "b"
* หน้า 6 จะขึ้นเป็นหน้าที่ 1 และหน้าต่อ ๆ ไปจนถึงหน้า 10 จะขึ้นเป็นหน้าที่ 2, 3, 4, 5 ตามลำดับ โดยจะแสดงเป็นเลขหน้าเป็นเลขโรมัน (i, ii, iii ฯลฯ)
* หน้า 11 เป็นต้นไป จะแสดงชื่อหน้าว่า "1" (เป็นเลขอารบิก) ต่อ ๆ กันไปตามลำดับ
|-style="vertical-align:top;"
| รหัสสำหรับจัดหมวดหมู่
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์