ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| แปลหัว = มาตรา 2
| En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.
| ในกรณีที่สภาอยู่ระหว่างปิดประชุม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจะประกาศภาวะปิดล้อมตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่สองวันหลังจากนั้น ให้สภาเป็นอันเปิดประชุมเองโดยอัตโนมัติ<ref name = "dpd">สำนวน "de plein droit" (แปลตรงตัวว่า โดยกฎหมายเต็มที่ หรือ โดยสิทธิเต็มที่) หมายความว่า โดยเป็นไปเอง โดยเกิดขึ้นเอง หรือโดยอัตโนมัติ</ref>
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์