ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{header
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร <br> ฉะ<!-- เป็นการสะกดแบบเก่า ตามที่ปรากฏในต้นฉบับ -->บับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
| year = 2490
| year = | override_year = แต่ง พ.ศ. 2414, พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2490
| author =
| author = เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
| editor =
| translator =
| previous =
| next =
| notes =
| notes = ดู ''[[/อธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ จดหมายเหตุฯ]]''
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| categories =
}}
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" include=1/>
{{pb}}
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" from=3 to=6/>
{{pb}}
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" from=7 to=9/>
{{pb}}
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" from=10 to=13/>
{{pb}}
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" from=14 to=40/>
{{pb}}
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" include=41/>
----
{{สบช|
{{รกออ}}
* '''[[/คำนำ/]]'''
 
: {{ลล|โดย {{ลสย|กรมศิลปากร}}}}
* '''[[/ผู้วายชนม์|ประวัติผู้วายชนม์]]'''
: {{ลล|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
* '''[[/จดหมายเหตุ/]]'''
: {{ลล|โดย author = {{ลผส|เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)}}}}
}}
----
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" frominclude=3 to=641/>
==บรรณานุกรม==
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
 
[[หมวดหมู่:งานในปี พ.ศ. 2414]]
[[หมวดหมู่:งานในปี พ.ศ. 2490]]
[[หมวดหมู่:หนังสืองานศพ]]
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์