ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพื่อความชัดเจน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพื่อความชัดเจน)
วิกิซอร์ซเป็นโครงการหลายภาษา และยินดีรับงานทุกภาษา โดยต้องลงไว้ในโครงการของภาษานั้น ๆ
 
สำหรับวิกิซอร์ซภาษาไทย รับเฉพาะงานดังต่อไปนี้ที่เป็นภาษาไทย ส่วนงานภาษาไทยที่มีภาษาต่างประเทศร่วมด้วย มีแนวปฏิบัติดังนี้
 
* งานที่เป็นภาษาไทย
{| class="wikitable"
* งานที่เป็นภาษาไทย และมีภาษาอื่นร่วมด้วย เช่น หนังสือประเภทสองภาษา (billingual)
|-
* คำแปลงานภาษาอื่นเป็นภาษาไทย
! กรณี
! การปฏิบัติ
! ตัวอย่าง
|-
| เนื้อหาภาษาต่างประเทศและเนื้อหาภาษาไทยเท่าเทียมกัน (เช่น เป็นคำแปลของกันและกัน)
| ลงเนื้อหาภาษาไทยไว้ที่นี่ ลงเนื้อหาภาษาต่างประเทศไว้ที่วิกิซอร์ซภาษานั้น
| "[[หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน]]" ที่ลงเนื้อหาภาษาไทยไว้ที่นี่ และลงเนื้อหาภาษาอังกฤษไว้ที่[[:en:Treaty of friendship and commerce between Great Britain and Siam|วิกิซอร์ซภาษาอังกฤษ]]
|-
| เนื้อหาภาษาต่างประเทศและเนื้อหาภาษาไทย<u>ไม่</u>เท่าเทียมกัน
| ลงทั้งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้ที่นี่ได้
| "[[ดัชนี:New Testament - Jones - 1850.pdf]]" คำนำเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหานอกนั้นเป็นภาษาไทย คงไม่เกิดประโยชน์ที่จะแยกแต่คำนำไปลงวิกิซอร์ซภาษาอังกฤษ
|-
| เนื้อหาภาษาต่างประเทศเขียนด้วยอักษรไทย และมีเนื้อหาภาษาไทยร่วมด้วย
| ลงทั้งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้ที่นี่ได้
| "[[พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล]]" ที่มีทั้งเนื้อหาภาษาบาลีอักษรไทย และเนื้อหาภาษาไทย
|-
| เนื้อหาภาษาต่างประเทศเขียนด้วยอักษรไทย ไม่มีเนื้อหาภาษาไทยร่วมด้วย (เช่น งานที่เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ แต่เขียนด้วยอักษรไทย)
| ยังไม่มีแนวปฏิบัติ อาจต้องอภิปรายเพิ่มเติม
|
|-
|}
 
คำแปลงานภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ก็ลงไว้ที่นี่ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[วิกิซอร์ซ:งานแปล]]
 
==วิกิซอร์ซกับโครงการอื่น==
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์