ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|-
| เนื้อหาภาษาต่างประเทศเขียนด้วยอักษรไทย ไม่มีเนื้อหาภาษาไทยร่วมด้วย (เช่น งานที่เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ แต่เขียนด้วยอักษรไทย)
| ไม่อาจรับไว้ได้ เพราะไม่ใช่ภาษาไทย ถึงแม้จะเขียนด้วยอักษรไทย
| ยังไม่มีแนวปฏิบัติ อาจต้องอภิปรายเพิ่มเติม
|
|-
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์