ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
----
{{สบช|
* '''[[/คำนำ/]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 1|จดหมายเหตุโหร]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 2|จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 3|พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)]]'''
: {{ลล|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
* '''[[/เรื่องที่ 4|ปฐมวงษ์]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 5|ตำนานพระโกษฐ]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}, {{ลผส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์}}, และ {{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์}}}}
}}
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์