ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เนื้อหาบางอย่างแม้จะเป็นต้นฉบับ แต่วิกิซอร์ซไม่แนะนำให้มีการเก็บรวบรวมไว้ เนื่องจากสถานะลิขสิทธิ์ไม่ชัดเจนเช่น
* คำพูดหรือการให้สัมภาษณ์ของบุคคล (ควรไปเขียนที่[[q:|วิกิคำคม]])
* เนื้อหาลักษณะการสอน ตำรา แบบฝึกหัด คู่มือ วิธีใช้ (ควรไปเขียนที่[[b:|วิกิตำรา]])
* ข้อมูล สูตร และตารางทางคณิตศาสตร์
* สถิติต่าง ๆ เชิงตัวเลข
2,096

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์