พึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ
๗ ประการเป็นไฉน คือ

  • มิตรผู้ให้ของที่ให้ได้ยาก ๑
  • รับทำกิจที่ทำได้ยาก ๑
  • อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยาก ๑
  • บอกความลับของตนแก่เพื่อน ๑
  • ปิดความลับของเพื่อน ๑
  • ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ ๑
  • เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น ๑

มิตรที่ดีงาม ย่อมให้ของที่ดีงามให้ได้ยาก รับทำกิจที่ทำได้ยาก อดทนถ้อยคำหยาบคาย แม้ยากที่จะอดใจไว้ได้ บอกความลับของตนแก่เพื่อน ปิดบังความลับของเพื่อน ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติ ก็ไม่ดูหมิ่น

ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นเป็นมิตรแท้

ผู้ประสงค์จะคบมิตร ก็ควรคบมิตรเช่นนั้น

อ้างอิง[แก้ไข]