พูดคุย:ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 3 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2482

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ ๓ เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๘๒". (๒๔๘๒, ๗ สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๖. หน้า ๑๒๘๑.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Horus
ผู้สอบทาน Horus
คุณภาพเนื้อหา 100%.svg100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ เขียนสะกดคำตามต้นฉบับ