พูดคุย:ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2482

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ ๕ เรื่อง ให้ชาวไทยพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกำเนิดหรือทำขึ้นในประเทศไทย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๒". (๒๔๘๒, ๖ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๖. หน้า ๒๓๕๙.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Horus
ผู้สอบทาน Horus
คุณภาพเนื้อหา 100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ เขียนสะกดคำตามต้นฉบับ

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2482

เริ่มการอภิปรายใหม่