พูดคุย:พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑". (๒๕๕๑, ๑๓ กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา, (เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓๓ ก, หน้า ๓๔). [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ: ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 100 percent.svg100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ