มัคคสังยุตต์ - ๗. เอกธัมมเปยยาล - อัปปมาทสูตร ที่ ๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มัคคสังยุตต์ - ๗. เอกธัมมเปยยาล - อัปปมาทสัมปทาสูตร ที่ ๑

 พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน 
          อัปปมาทสูตรที่ ๑
        ความไม่ประมาทมีอุปการะมากแก่อริยมรรค
   [๑๕๓] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท ฯลฯ
             จบ สูตรที่ ๖