มาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำร้อง-ทำนอง โดย อร่าม ขาวสอาด (พ.ศ. 2506)
ฤทธิยะวรรณาลัย มั่นอยู่ในความสามัคคี
ฤทธิยะวรรณาลัย มั่นอยู่ในความดี
ชาวฤทธิยะ น้ำใจเราจักบากบั่น การเล่าเรียนเพียรหมั่นสนใจ
สร้างสรรค์ สถาบันเราให้ รุ่งเรืองยิ่งใหญ่ เพื่อไทยพัฒนา
ร่วมใจ ปรองดองเหมือนน้องและพี่ มั่นคงสามัคคีเพื่อศักดิ์ศรีนานมา
เมื่อธงฟ้าเหลืองสะบัดพริ้ว หัวใจเราปลิวระเริงร่า ฤทธิยะสง่างามครัน
ตั้งใจ หมั่นเรียน อ่านเขียนเพียรด้วยใจมั่น
ด้วยใจ ใฝ่ฝัน สร้างตนให้ทันโลกไป
เร่งเรียน อย่าช้า การศึกษาสร้างไทยยิ่งใหญ่
ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างตนสร้างไทยเถิดเอย
ฤทธิยะ ฤทธิยะวรรณาลัย
ร่มธงฟ้าเหลือง สัญลักษณ์รุ่งเรืองพริ้วลมแลวิไล
ด้วยความมั่นใจ สามัคคีพาให้เกิดความมั่นคง
ไม่เคยหวั่นไหว มีระเบียบวินัยด้วยน้ำใจสูงส่ง
ฤทธิยะเราสร้าง เป็นตัวอย่างอันเที่ยงตรง ฤทธิยะดำรงตลอดกาล

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

  "มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
  ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"