ยอม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

หยก

JOK Strepitus incedentinum. — ทะหารเดินหยก หยก Incessus militum. Bruit de ceux qui marchent. — Marchedes soldats. Noise made by persons walking. — Marching soldiers.

หยอก

JOK Blandiri, jocari. Caresser, badiner. To caress, to joke.

หยอก กัน

JOK KAN Sibi invicem blandiri. Se caresser mutuellement. To caress each other.

หยอก เล่น

JOK LEN Jocari, aliquem jocose ludere. Badiner, plaisanter quelqu'un. To joke, to jest with some one.

หยอก เยิน

JOK JON Jocari, lascivire. Badiner, folatrer. To joke, to dally.

หยอก หยิก

JOK JIK Blandiri extremis digitis vellicando. Flatter en picotant avec le bout des doigts. To caress by pricking with the tips of the fingers.

หยอก เหย้า

JOK JAO Sibi invicem blandiri more conjugum. Se caresser mutuellement a la maniere des epoux. To caress each other as married persons do.

หยอก ยี

JOK JI Sibi invicem blandiri more conjugum; lascivire. Se caresser mutuellement a la maniere des epoux; folatrer To caress each other as married persons do; to dally.

ยอก

JOK Pungere, pungitare; acer doloris morsus. — หนาม ยอก Spina pungit. Piquer; vive sensation de douleur. — L'epine pique. To sting, to prick; smart pain. — The thorn pricks.

โหยก

โหยก เหยก

โยก

โยก เยก

โยก เยง

โยก ไป มา

โยก

โยคาวจร

โยคี

โยกระบัตร

หย่ม

เป็น หย่ม

ยม

ยม

ยม พบาล

ยอม

ยอม ลง

ไป ยอม

ยอม ด้วย

ยอม ให้