ยามอุบากอง

จาก วิกิซอร์ซ

หน้ากระดาษ


ยามอุบากอง หรือ ยามพม่าแหกคุก เป็นการนับฤกษ์ยามเพื่อการเดินทาง ชื่อ "อุบากอง" มาจากนายทหารเอกของพม่าที่แหกคุกวัดโพธิ์สำเร็จ โดยใช้ฤกษ์ยามตามโหราศาสตร์

จากหนังสือ "ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔)" พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย บางคำอาจสะกดไม่เหมือนปัจจุบัน

สูญหนึ่ง อย่าพึงจร แม้ราญรอญจะอัปรา
สองสูญ เร่งยาตรา จะมีลาภสวัสดี
สี่สูญ พูลผล จรดลลาภมากมี
ปลอดสูญ พูลสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภไม่มี
กากะบาต ตัวอัปรี แม้จรลีจะอัปรา

บางตำราก็ว่าอย่างนี้ คาดว่าเป็นการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑

สูญหนึ่ง อย่าพึงจร แม้ราญรอนจะอัปรา
สองสูญ เร่งยาตรา จะมีลาภสวัสดี
ปลอดสูญ พูนสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภไม่มี
กากะบาด ตัวอัปรีย์ แม้จรลีจะอัปรา
สี่สูญ จะพูนผล แม้จรดลดีหนักหนา
มีลาภล้น คณนา เร่งยาตราจะมีชัย