ระเด่นลันได (พระมหามนตรี)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระเด่นลันได มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 มหามนตรี (ทรัพย์), พระ. (2505). "ระเด่นลันได". ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (น. 1–21). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี 8 พฤษภาคม 2505]. ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณชำระ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า "ตอนท้ายในเล่มนี้ยังขาดฉบับเดิมอยู่สักสามฤๅสี่หน้ากระดาษ"[1]
2 _______. (ม.ป.ป.). ระเด่นรันได. พระนคร: โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ วัดเกาะ. ฉบับพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2505 มีเนื้อหายาวกว่าฉบับ พ.ศ. 2505 แต่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า "ฉบับที่พิมพ์มาแต่ก่อนวิปลาสคลาดเคลื่อน และมีผู้อื่นแต่งแทรกแซมเพิ่มเติมอีกเป็นอันมากจนวิปริตผิดรูปฉบับเดิม"[1]
3 _______. (2432). ระเด่นลันใด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บ้านพระยาสมุทบุรานุรักษ บางลำภูล่าง.

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. 1.0 1.1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2505). "อธิบายบทละคร เรื่อง ระเด่นลันได". ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (น. ง–จ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี 8 พฤษภาคม 2505].