รักเมืองไทย (บทอาขยาน)

จาก วิกิซอร์ซ
คนไทยนี้ดี เป็นพี่เป็นน้อง

เมืองไทยเมืองทอง เป็นของคนไทย

คนไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ

รักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามัคคี


ธงไทยไตรรงค์ เป็นธงสามสี

ทั้งสามสิ่งนี้ เป็นที่บูชา

สีแดงคือชาติ สีขาวศาสนา

น้ำเงินงามตา พระมหากษัตริย์ไทย


เรารักเพื่อนบ้าน ไม่รานรุกใคร

เมื่อยามมีภัย ร่วมใจป้องกัน

เรารักท้องถิ่น ทำกินแบ่งปัน

ถิ่นไทยเรานั้น ช่วยกันดูแล


ชาติไทยรุ่งเรือง เป็นเมืองเก่าแก่

ประเพณีงามแท้ ไม่แพ้ชาติใด

วัดวาอาราม งดงามยิ่งใหญ่

มีภาษาไทย คิดใช้ขึ้นเอง


เด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่ง

ต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าวไป

ซื่อสัตย์อดทน ฝึกฝนวินัย

เรารักเมืองไทย ร่วมใจทำดี