รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เว็บย่อ:
thaicoup2014


กฎอัยการศึก[แก้ไข]

ประกาศกองทัพบก[แก้ไข]

ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย[แก้ไข]

 • ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าประชุม
 • ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร
 • ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม
 • ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ระงับใช้กฎหมายทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี กับผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว
 • ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง เชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 • ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ระงับใช้กฎหมายทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเป็นการชั่วคราว

คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย[แก้ไข]

 • ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การถ่ายทอดการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุชุมชน
 • ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมในพื้นที่ที่กำหนด
 • ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามเสนอข่าวจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
 • ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าประชุม
 • ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รส.
 • ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชน
 • ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มเติม
 • ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์
 • ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
 • ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามพกพาหรือใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
 • ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
หมายเหตุ: คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ถูกยกเลิก

รัฐประหาร[แก้ไข]

พระบรมราชโองการ[แก้ไข]

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[แก้ไข]

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[แก้ไข]

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[แก้ไข]

เอกสารอื่น[แก้ไข]