ลอยกระทง

จาก วิกิซอร์ซ

ภาษาไทย[แก้ไข]

คำร้องและทำนอง สุนทราภรณ์

วันเพ็ญเดือนสิบสอง
น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ
บุญจะส่งให้เราสุขใจ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: ลอยกระทง วันลอยกระทง ลอยกระทง ลอยกระทง ลอยกระทง

ภาษาอังกฤษ[แก้ไข]

November full moon shines,
Loy Krathong, Loy Krathong,
and the water's high
in the river and local klong.
Loy, Loy Krathong,
Loy, Loy Krathong,
Loy Krathong is here
and everybody's full of cheer.
We're together at the klong,
Each one with his krathong,
As we push away we pray,
We can see a better day.


Related Link: LoyKrathong Festival