วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๑๑-๑๕. รูป-วิญญาณ อนภิสมยาทิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๑๑-๑๕. รูป-วิญญาณ อนภิสมยาทิสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]
๑๑-๑๕ รูปอนภิสมยาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไม่ตรัสรู้ขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง
[๕๖๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในรูป ...
[๕๖๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในเวทนา ...
[๕๖๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในสัญญา ...
[๕๖๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในสังขารทั้งหลาย ...
[๕๖๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในวิญญาณ ...

ดูเพิ่ม[แก้ไข]