วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๒๑-๒๕. รูป-วิญญาณ อัปปฏิเวธาทิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๒๑-๒๕. รูป-วิญญาณ อัปปฏิเวธาทิสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
๒๑-๒๕ รูปอัปปฏิเวธาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไม่กำหนดรู้ขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง
[๕๗๕] พระนครสาวัตถี. ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้

ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยง ฯลฯ เพราะไม่แทงตลอดในรูป ฯลฯ ใน

วิญญาณ ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]