วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๒๖-๓๐. รูป-วิญญาณ อสัลลักขณาทิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๒๖-๓๐. รูป-วิญญาณ อสัลลักขณาทิสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
๒๖-๓๐ รูปอสัลลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไม่กำหนดในขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง
[๕๗๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่กำหนดในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]