วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๓๑-๓๕. รูป-วิญญาณ อนุปลักขณาทิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๓๑-๓๕. รูป-วิญญาณ อนุปลักขณาทิสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]
๓๑-๓๕ รูปอนุปลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไม่เข้าไปกำหนดขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง
[๕๗๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่เข้าไปกำหนดในรูป ฯลฯ ใน

วิญญาณ ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]