วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๔๑-๔๕. รูป-วิญญาณ อัปปัจจเวกขณาทิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๔๑-๔๕. รูป-วิญญาณ อัปปัจจเวกขณาทิสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]
๔๑-๔๕ รูปอัปปัจจเวกขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไม่พิจารณาขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง
[๕๗๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่พิจารณาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]