วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๔๖-๕๐. รูป-วิญญาณ อัปปัจจุปลักขณาทิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัจฉโคตตสังยุตต์ - ๔๖-๕๐. รูป-วิญญาณ อัปปัจจุปลักขณาทิสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]
๔๖-๕๐ รูปอัปปัจจุปลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง
[๕๘๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในรูป ฯลฯ ใน

วิญญาณ ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]