วิสุทธิมรรค เล่ม ๓ ภาคปัญญา ปริเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณวิสุทธินิเทศ

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search
<<

วิสุทธิมรรค เล่ม ๓ ภาคปัญญา


ปริเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณวิสุทธินิเทศ