ศิลาจารึกทรงหล่อพระพุทธชินราช(จำลอง)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Watyai 24.jpg

คำอธิบาย[แก้ไข]

ศิลาจารึกบันทึกเหตุการณ์ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงหล่อพระพุทธชินราช (จำลอง) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มณฑลพิษณุโลก เพื่อทรงนำไปประดิษฐานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บรักษา[แก้ไข]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

บริเวณหน้าประตูพระวิหารพระศรีศาสดา (จำลอง) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ข้อความในศิลาจารึก[แก้ไข]

Cquote1.png คุณอาจเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนนี้


Cquote2.png
?

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พงศาวดาร พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรีและพระศรีศาสดา


งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก