ศิลาจารึกสุโขไท

จาก วิกิซอร์ซ

หลักที่ ๑[แก้ไข]

คำกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ[แก้ไข]

อักขรวิธีดั้งเดิม[แก้ไข]

อักขรวิธีปริวรรต[แก้ไข]

รูปคำปัจจุบัน[แก้ไข]

จารึกหลักที่ ๒-วัดศรีชุม[แก้ไข]

ขอขอบคุณข้อมูลจาก[แก้ไข]