สถานีย่อย:กวีนิพนธ์ไทย/รายเรื่อง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กวีนิพนธ์ไทยรายเรื่อง
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[แก้ไข]

 1. กากีกลอนสุภาพ, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) (2503) (เริ่มดัชนี)
 2. กากีคำฉันท์, โดย ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์ (2492) (เริ่มดัชนี)
 3. "กำสรวญโคลงดั้น", โดย ศรีปราชญ์, ใน วชิรญาณ ตอนที่ 77 (2443) (เริ่มดัชนี)
 4. "ไกรทอง, บทลครนอก เรื่อง", โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. ขุนช้างขุนแผน ความเก่า, บทเสภา เรื่อง, โดย หอพระสมุดวชิรญาณ (2468) (ต้นฉบับ)
 2. ขุนช้างขุนแผน, เสภา เรื่อง, โดย กรมศิลปากร (2482) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3, 4)

[แก้ไข]

 1. "คาวี, บทลครนอก เรื่อง", โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. "ไชยเชฐ, บทลครนอก เรื่อง", โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. เดือน, นิราศ, โดย หมื่นพรหมสมพัตสร (มี) (2466)

[แก้ไข]

 1. เตลงพ่าย, โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2470) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. "ถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ, โคลง", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)

[แก้ไข]

 1. ท่าดินแดง, นิราศ, โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (2464)

[แก้ไข]

 1. นครวัด, นิราส, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2468)
 2. นรินทร์, โคลงนิราศ, โดย นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) (2512) (เริ่มดัชนี)

[แก้ไข]

 1. "ประดับพวงมาลาถวายพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า, โคลง", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 2. "ประทานพระองค์เจ้าหญิงศิริรัตน์บุษบง, โคลง", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 3. "ประทานหม่อมกอบแก้ว, โคลง", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 4. "ประทานหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ, กลอน", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)

[แก้ไข]

 1. "พยากรณ์กรุงศรีอยุธยา, เพลงยาว", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 (2479) (ต้นฉบับ)
 2. "พยุหยาตราเพชรพวง, ลิลิต", โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ใน ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตศรีวิชัยชาดก และกลอนจารึก เรื่อง สร้างภูเขาวัดราชคฤห์ (2507) (เริ่มดัชนี)
 3. "พรรณพฤกษา", โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), ใน พรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน (2471) (เริ่มดัชนี)
 4. "พระแท่นดงรัง, นิราศ", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2466) (ต้นฉบับ)
 5. "พระบาท, นิราส", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 1 (2481) (ต้นฉบับ)
 6. "พระประธม, นิราศ", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2466) (ต้นฉบับ)
 7. พระร่วง, บทละคร เรื่อง, โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 8. พระลอ, ลิลิต (2458) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 9. พระสมุท, บทลคร เรื่อง, โดย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (2473) (เริ่มดัชนี)
 10. พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ, เพลงยาว, โดย คุณสุวรรณ (2463)
 11. "พลายงามได้นางศรีมาลา, เสภา ตอน", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 12. "พากย์ของฤๅษี, บท", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 13. เพชรมงกุฎ, ลิลิต, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) (2510) (เริ่มดัชนี)

[แก้ไข]

 1. "ภูเขาทอง, นิราส", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 1 (2481) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. "มณีพิไชย, บทลครนอก เรื่อง", โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)
 2. "เมืองแกลง, นิราส", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 1 (2481) (ต้นฉบับ)
 3. "เมืองเพ็ชร, นิราศ", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2466) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. ยวนพ่าย, ลิลิต (2465) (ต้นฉบับ)
 2. ยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี, โคลง, โดย นายสวนมหาดเล็ก (2470)

[แก้ไข]

 1. "ร.ศ. 112", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 2. ระบำตลก, บท, โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2478) (เริ่มดัชนี)
 3. รัถนิยม, ลิลิต, โดย พระเจ้าวรวงส์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา (2485) (ต้นฉบับ)
 4. "รามเกียรติ์, โคลงสุภาพ เรื่อง", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 5. รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, บทละคร, โดย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (2484) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. "ลับแลไฟ, กลอนจารึก", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 2. โลกนิติจำแลง, โคลง, โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2504) (ต้นฉบับ)
 3. โลกนิติ ฉบับสมบูรณ์, ประชุมโคลง, โดย กรมศิลปากร (2509) (ต้นฉบับ)
 4. เล่นว่าความ, เพลงยาว, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และคนอื่น ๆ (2459) (เริ่มดัชนี)

[แก้ไข]

 1. "วชิรญาณสุภาษิต", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 2. "วัดเจ้าฟ้า, นิราส", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 1 (2481) (ต้นฉบับ)

[แก้ไข]

 1. "ศรีวิชัยชาดก, ลิลิต", โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ใน ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตศรีวิชัยชาดก และกลอนจารึก เรื่อง สร้างภูเขาวัดราชคฤห์ (2507) (เริ่มดัชนี)

[แก้ไข]

 1. สมบัติอมรินทร์คำกลอน, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) (2506) (ต้นฉบับ)
 2. "สร้างภูเขาวัดราชคฤห์, กลอนจารึก เรื่อง", โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ใน ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตศรีวิชัยชาดก และกลอนจารึก เรื่อง สร้างภูเขาวัดราชคฤห์ (2507) (เริ่มดัชนี)
 3. "สังข์ทอง, บทลครนอก เรื่อง", โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)
 4. "สังเวยพระเจดีย์ยุทธหัดถี, ร่ายดุษฎี", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 5. "สังข์ศิลป์ไชย, บทลครนอก เรื่อง", โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)
 6. "สัตวาภิธาน", โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), ใน พรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน (2471) (เริ่มดัชนี)
 7. "สุภาษิต, บทดอกสร้อย", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)
 8. "ใส่ฉลาก, โคลง", โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ, ใน พระกวีนิพนธ์ฯ (2487)

[แก้ไข]

 1. หนองคาย, นิราศ, โดย หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) (2498) (ต้นฉบับ)
 2. "หม่อมเป็ดสวรรค์, เพลงยาว เรื่อง", โดย คุณสุวรรณ, ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (2507)
 3. เห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ, บท, โดย สุนทรภู่ (2468) (เริ่มดัชนี)
 4. เห่เรือ, กาพย์, โดย ผู้สร้างสรรค์หลายคน

[แก้ไข]

 1. อนิรุทธคำฉันท์, โดย ศรีปราชญ์ (2503) (เริ่มดัชนี)
 2. "อิเหนา, นิราศ", โดย สุนทรภู่, ใน ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2466) (ต้นฉบับ)