สถานีย่อย:คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน/คำสั่งหัวหน้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

คำสั่งทั่วไป[แก้ไข]

ที่ วันที่ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
1/2519 7 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะปฏิรูปการครองแผ่นดิน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
2/2519 7 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของหัวหน้าคณะปฏิรูปการครองแผ่นดิน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
3/2519 9 ตุลาคม 2519 การจัดแบ่งส่วนราชการของกองบัญชาการคณะปฏิรูปการครองแผ่นดิน (ไฟล์ที่คอมมอนส์) คำสั่ง ฉบับที่ 40 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
4/2519 7 ตุลาคม 2519 กำหนดหน้าที่คณะที่ปรึกษา (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
5/2519 10 ตุลาคม 2519 ให้ปลดข้าราชการออกจากประจำการ (พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ) (ต้นฉบับภายนอก)
6/2519 11 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานฝ่ายกฎหมาย (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
7/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้ถอนใบอนุญาตและหยุดทำการพิมพ์หนังสือพิมพ์ (ดาวดารา ยุคสยาม) (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
8/2519 11 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
9/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
10/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้นายทหารรับราชการ (ต้นฉบับภายนอก)
11/2519 11 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการประจำกรม และแต่งตั้งข้าราชการ (ต้นฉบับภายนอก)
12/2519 12 ตุลาคม 2519 การจำหน่ายข้าวสารแก่ประชาชน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
13/2519 12 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเช่ารถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพิ่มเติม (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
14/2519 13 ตุลาคม 2519 เร่งรัดการสืบสวนในกรณีกล่าวหาจอมพล ถนอม กิตติขจร กับพวก (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
15/2519 13 ตุลาคม 2519 ให้ปิดโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
16/2519 11[1] ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
17/2519 (ไม่เปิดเผย)[2]
18/2519 14 ตุลาคม 2519 ให้ปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
19/2519 14 ตุลาคม 2519 ให้สนามมวยในกรุงเทพมหานครงดจัดให้มีการชกมวยเป็นการชั่วคราว (ไฟล์ที่คอมมอนส์) คำสั่ง ที่ 30/2519 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2519
20/2519 15 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องแรงงาน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
21/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
22/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
23/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
24/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (ต้นฉบับภายนอก)
25/2519 18 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
26/2519 17 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (ต้นฉบับภายนอก)
27/2519 19 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (ต้นฉบับภายนอก)
28/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล (ต้นฉบับภายนอก)
29/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
30/2519 19 ตุลาคม 2519 ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 19/2519 (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
31/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ต้นฉบับภายนอก)
32/2519 19 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
33/2519 20 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
34/2519 20 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งนายทหารพิเศษ (ต้นฉบับภายนอก)
35/2519 20 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
36/2519 21 ตุลาคม 2519 ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (ต้นฉบับภายนอก)
37/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (ต้นฉบับภายนอก)
38/2519 21 ตุลาคม 2519 การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ] (ต้นฉบับภายนอก)
39/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนทางวินัย (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
40/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งกรรมการตรวจจ้างซ่อมแซมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
41/2519 21 ตุลาคม 2519 ให้ถอนใบอนุญาตและหยุดทำการพิมพ์หนังสือพิมพ์ (รายวันบันเทิง ยุคข่าวรายวัน) (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
42/2519 21 ตุลาคม 2519 การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
43/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งนายกสภามหามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต้นฉบับภายนอก)
44/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ต้นฉบับภายนอก)
45/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ต้นฉบับภายนอก)
46/2519 21 ตุลาคม 2519 สั่งพักราชการ (นายบุญธรรม ทองไข่มุกต์) (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
47/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)
48/2519 21 ตุลาคม 2519 สั่งพักราชการ (นายอานันท์ ปันยารชุน) (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
49/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
50/2519 21 ตุลาคม 2519 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ต้นฉบับภายนอก)

คำสั่งเฉพาะ[แก้ไข]

ที่ วันที่ เรื่อง
(เฉพาะ) 1/2519 10 ตุลาคม 2519 ให้เจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
(เฉพาะ) 2/2519 11 ตุลาคม 2519 มอบอำนาจการสั่งจ่ายเงินราชการลับของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ไฟล์ที่คอมมอนส์)
(เฉพาะ) 3/2519 17 ตุลาคม 2519 การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร สิ่งของ ที่ยึดได้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ (ไฟล์ที่คอมมอนส์)

อ้างอิง[แก้ไข]

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • คณะกรรมการจัดทำเอกสารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2518. (2520). การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน: ประมวลเอกสารสำคัญทางการเมืองระหว่าง 6–22 ตุลาคม 2519. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสร์, โครงการผลิตเอกสารประกอบการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์.