สถานีย่อย:สำนักงานราชบัณฑิตยสภา/กฎหมายและเอกสารทางการ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายและเอกสารทางการ
ประมวลกฎหมายและเอกสารทางการของ หรือที่เกี่ยวข้องกับ ราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิตยสถาน หรือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงาน[แก้ไข]

การสถาปนาหน่วยงาน[แก้ไข]

การจัดระเบียบหน่วยงาน[แก้ไข]

ประเภทวิชา[แก้ไข]

การประชุม[แก้ไข]

บุคคล[แก้ไข]

การแต่งตั้งและถอดถอน[แก้ไข]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหาร[แก้ไข]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาคีสมาชิก[แก้ไข]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนัก[แก้ไข]

การกำหนดจำนวนบุคคล[แก้ไข]

การเทียบตำแหน่ง[แก้ไข]

  • กฎ ก.พ. ฉบับที่ 141 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในราชบัณฑิตยสถาน — (รก)
  • กฎ ก.พ. ฉบับที่ 306 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในราชบัณฑิตยสถาน — (รก)
  • กฎ ก.พ. ฉบับที่ 402 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในราชบัณฑิตยสถาน — (รก)
  • กฎ ก.พ. ฉบับที่ 501 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในราชบัณฑิตยสถาน — (รก)

อื่น ๆ[แก้ไข]

การเงิน[แก้ไข]

หลักเกณฑ์ทางภาษา[แก้ไข]

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

การทับศัพท์[แก้ไข]

เขตการปกครองไทย[แก้ไข]

ชื่อดินแดน[แก้ไข]

เบ็ดเตล็ด[แก้ไข]