สถานีย่อย:สำนักงานราชบัณฑิตยสภา/กฎหมาย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กฎหมายและเอกสารทางการ

หน่วยงาน[แก้ไข]

การสถาปนาหน่วยงาน[แก้ไข]

  1. ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
  2. พระราชบัญญัติว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2476(ต้นฉบับ)
  3. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2485(ต้นฉบับ)
  4. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487(ต้นฉบับ)
  5. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544
  6. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558

การจัดระเบียบหน่วยงาน[แก้ไข]

ประเภทวิชา[แก้ไข]

การประชุม[แก้ไข]

บุคคล[แก้ไข]

การแต่งตั้งและถอดถอน[แก้ไข]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหาร[แก้ไข]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาคีสมาชิก[แก้ไข]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนัก[แก้ไข]

การกำหนดจำนวนบุคคล[แก้ไข]

การเทียบตำแหน่ง[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

การเงิน[แก้ไข]

หลักเกณฑ์ทางภาษา[แก้ไข]

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

การทับศัพท์[แก้ไข]

เขตการปกครองไทย[แก้ไข]

ชื่อดินแดน[แก้ไข]

เบ็ดเตล็ด[แก้ไข]