หน้า:กฎมนเทียรบาล (๒๔๕๘-๐๕-๒๑).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๓๒ น่า ๘๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ผู้ใดรู้เห็นเปนใจในความประพฤติทุราจารเช่นนี้ ถ้าแลมันเปนเจ้าของห้อง ท่านว่า มันมีความผิดเสมอตัวการ ต้องระวางโทษจำขังไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามันมิใช่เจ้าของห้อง ให้ลงพระราชอาญาเพียงกึ่ง ๑ แห่งพระราชอาญาที่ตัวการได้รับ

ประกาศมาณวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ เปนวันที่ ๑๖๕๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้


ประกาศพระราชกฤษฎีกา
กำหนดจัดที่ดินสร้างทางรถไฟสายเหนือ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ทราบทั่วกันว่า การสร้างทางรถไฟสายเหนืออันได้ตั้งต้นทำทางแยกจากทางรถไฟสายนครราชสีมาที่ตำบลบ้านภาชี ซึ่งได้มีประกาศห้ามมาแล้วแต่ก่อนมิให้เจ้าของที่ดินซึ่งถูกทางรถไฟเปลี่ยนที่ดินให้เปนของผู้อื่นด้วยอาการต่าง ๆ ตั้งแต่เมืองอุตรดิฐจนถึงเมืองนครลำปางตอนหนึ่ง ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ นั้น

บัดนี้ การสร้างทางรถไฟหลวงสายเหนือตอนแต่นครลำปางถึงนครเชียงใหม่นั้น เจ้าพนักงานกรมรถไฟได้ปักกรุยตัดทางเสร็จแล้ว เวลานี้ กำลังทำการก่อสร้างอยู่ เพราะฉนั้น บรรดาที่ดินสองข้างทางรถไฟที่กล่าวมาแล้วนี้ วัดแต่สูญกลางของทางรถไฟนั้นออกไปข้างละ ๒๐ วา