หน้า:กม รธน และ เลือกตั้ง - ดิเรก ชัยนาม - ๒๔๙๓ (๑).pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑
กฎหมายรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งพิศดาร

อาศัยคำปรารภนั้นมาแปลงความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญได้ แต่มีนักกฎหมายบางท่านอธิบายว่า ความปรารภในรัฐธรรมนูญนั้นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญไม่ได้ แต่ถือว่า เป็นเท้าหน้า ลำพังแต่คำปรารภเท่านั้นจะถือเป็นฐานแห่งการอ้างก่อให้มีอำนาจหรือสิทธิอย่างใดหาได้ไม่ อย่างไรก็ดี นักกฎหมายทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า คำปรารภเป็นสิ่งที่ช่วยขบปัญหา ๒ ประการ

๑) คำปรารภชี้ให้เห็นบ่อเกิดของรัฐธรรมนูญฉะบับนั้นและหลักฐานในการที่จะต้องปฏิบัติตาม

๒) คำปรารภเป็นคำแสดงวัตถุประสงค์อันสำคัญของการสร้างระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉะบับนั้น ฉะนั้น เมื่อเราอ่านคำปรารภในรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ แล้ว เราจะทราบได้ทันทีว่า หลักการของรัฐธรรมนูญนั้นมีสภาพอย่างใด?

เป็นความจำเป็นที่นักศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหลายต้องศึกษาให้เข้าใจว่า อำนาจอธิปไตย หรืออีกนัยหนึ่ง อำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินนั้น หมายความว่าอะไร และมาจากที่ใด มีนักกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายท่านให้อรรถาธิบายว่า อำนาจอธิปไตย คือ เจตน์จำนงสูงสุด (supremewill) และรัฐเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้ครองเจตน์จำนงสูงสุดซึ่งชอบด้วยกฎหมายนี้ เจตน์จำนงสูงสุดอันประกอบด้วยกฎหมายรับรองนี้แหละ คือ อำนาจอธิปไตย หรือ (Sovereignty) บางท่านอธิบายว่า เป็นอำนาจสูงสุด โดยมีลักษณะสำคัญของรัฐ คือ มีการครอบครองอำนาจสูงสุดในการบัญญัติกฎหมายได้ และอำนาจนั้น คือ อำนาจอธิปไตย ซึ่งก่อให้ผู้เจ้าของสิทธินั้นมีอิสสระโดย

ม.ธ.ก.