หน้า:กม ระหว่างประเทศ - รพี - ๒๔๔๕.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖

อเมริกา ทำลายเรือของขถชื่อ แคโรไลน์ เสีย อเมริกาก็ยอมว่า เมื่อได้กระทำดังนี้ โดยที่จะป้องกันร้ายอันใหญ่โตซึ่งจะตกมาทันที ก็พอฟังได้ อังกฤษตอบว่า ไม่มีเวลาที่จะบอกรัฐบาลอเมริกา

อิกเรื่องหนึ่ง เมื่อปี ๑๘๐๗ อังกฤษได้ส่งทัพเรือไปที่ประเทศเดนหมาก เรียกเอาเรือรบของเดนหมากนั้นมาไว้ในมือหมด เพราะทราบว่า ฝรั่งเศสจะไปเอาเรือนี้มารบอังกฤษ

ตามตัวอย่างนี้ เขาวินิจฉัยว่า ประเทศหนึ่งมีอำนาจที่จะทำผิดกฎหมายบ้างเล็กน้อย เมื่อจำเปนที่จะต้องป้องกันตัวโดยทันที

อินเตอร์เวนชั่นนั้น คือ เมื่อประเทศ ๒ ประเทศจะได้กระทำอะไรต่อกัน มีประเทศอื่นสอดเข้ามาห้ามปรามฤๅพูดในเรื่องนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเปนที่เสียหายฤๅซึ่งจะเปนที่เสียหายน่ากลัวต่อเขา

เมื่อในประเทศหนึ่งเกิดจุลาจล จะเปลี่ยนกระษัตริย์เปนต้น เมืองหนึ่งเมืองใดจะเข้ามาอินเตอร์วีนได้ฤๅไม่ เมื่อก่อน ๑๐๐ ปีนี้ขึ้นไป ดูมีคนคิดว่าได้มาก แต่ในสมัยนี้ เขาหาได้ถือว่า แผ่นดินเปนทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินไม่ เห็นเปนว่า พระเจ้าแผ่นดินนั้นเปนประธานของราษฎร เมื่อราษฎรจะเกิดขบถเปลี่ยนประธานาธิบดี ประเทศอื่นไม่มีอำนาจที่จะเข้ามาอินเตอร์วีนโดยเหตุนั้นอย่างเดียว