หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐

จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึ่งทรงพระราชดำริเห็นควรให้จัดชำระสะสางเสียใหม่ โดยจัดหาเนติบัณฑิตผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวุฒิในทางกฎหมายต่างประเทศ และเลือกสรรผู้ชำนาญกฎหมายผ่ายไทย แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเป็นกรรมการคณะหนึ่ง[1] เมื่อปีรัตนโกสินทรศก ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) มีหน้าที่ตรวจชำระพระราชกำหนดบทกฎหมายเก่าใหม่ มีพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ภายหลังเลือนเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เสนาบดี กระทรวงยุตติธรรม เป็นประชาน ตามโครงการนี้จำกัดเพียงจัดทำกฎหมายลักษณะอาชญาเรียบเรียงเป็นร่างขึ้นต้นขึ้นไว้ ลุปีรัตนโกสินทรศก ๑๒๓ 


 1. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เคยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม
  พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) เมื่อเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  เจ้าพระยาอภัยราชา (โรแลง ยัคแมงส์) ที่ปรึกษาราชการ
  มองซิเออร์ ริชาร์ด ยัคส์ เกอร์กแปตริก ที่ปรึกษากฎหมาย
  หมอโตกิจิ มาเซา (ภายหลังเป็นพระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ) เมื่อเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาราชการ
  มองซิเออร์ คอร์เนย์ ช๎เล็สเซอร์