หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑

(พ.ศ. ๒๔๔๗) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง[1] ตรวจชำระแก้ไขจนสำเร็จลงรูปเป็นกฎหมายส่วนลักษณะอาชญาแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการเสนาบดี[2] มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (ภายหลังเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เป็นประธาน และกรรมการสำหรับ


 1. มองซิเออร์ ยอร์ชส์ ปาดูซ์ ในตำแหน่งที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย
  มิสเตอร์ วิลเลียม แอลเฟรด คุณะ ติเลกี แทนเจ้ากรมอัยยการ (ภายหลังเป็นพระยาอรรถการประสิทธิ์)
  พระอัตถการประสิทธิ์ (ปลื้ม สุจริตกุล) (ภายหลังเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีฯ)
  หลวงสกลสัตยาทร (ทองบุ๋น บุญยมานพ) (ภายหลังเป็นพระยาสัตยพรตสุนันท์ฯ)
 2. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ (ภายหลังเป็นพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์)
  พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศโรประการ (ภายหลังเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศ วโรปการ)
  พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์