หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๒

ตรวจเทียบเคียงถ้อยคำอีกคณะหนึ่ง[1] เมื่อกรรมการได้ตรวจพิจารณาร่างสำเร็จได้ดั่งพระราชประสงค์ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงตรวจแก้ไขด้วยพระองค์เองอีกชั้นหนึ่ง และได้ทรงปรึกษาในที่ประชุมเสนาบดีเห็นชอบโดยพระราชบริหารแล้ว จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราไว้เป็นพระราชบัญญัติแต่ณวันที่ ๑๕ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑)

ในคราวเดียวกันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง[2] เพื่อจัด


 1. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ กรรมการศาลฎีกา เป็นประธาน
  พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) กรรมการศาลฎีกา
  พระบริรักษ์จัตุรงค์ (พุ่ม บุนนาค) กระทรวงการต่างประเทศ (ภายหลังเป็นพระยาไมตรีวิรัชกฤต)
 2. พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม
  พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ กรรมการศาลฎีกา เป็นประธาน
  พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ลออ ไกรฤกษ์) ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุตติธรรม (ภายหลังเป็นเจ้าพระยามหิธรฯ)
  พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) กรรมการศาลฎีกา