หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมขึ้นใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีกฎหมายที่สำเร็จบริบูรณ์ออกใช้แทน การร่างกฎหมายลักษณะนี้ ทำให้สามารถแน่ใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงชะนิดนี้จะยังประโยชน์เพียงใด การที่ตัวบทกฎหมายที่ยังบกพร่องนั้นเป็นเหตุให้เกิดมีความเห็นแก่งแย่งขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและตุลาการแทบทุกประเทศ หรือระหว่างเจ้าหน้าที่


  พระยาบริรักษ์จริยาวัตร์ (ทองดี ธรรมศักด) ข้าหลวงพิเศษศาลยุตติธรรม (ภายหลังเป็นพระยาธรรมสารเวทย์ฯ)
  หลวงศรีสังข์กร (ตาด จารุรัตน์) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (ภายหลังเป็นพระยาศรีสังกร)
  พระเมธินฤปกร (ดั่น บุนนาค) อธิบดีศาลแพ่ง (ภายหลังเป็นเจ้าพระยาพิชัยญาติฯ)
  หลวงนรเนติบัญชากิจ (ลัด เศรษฐบุตร) อธิบดีศาลพระราชอาชญา (ภายหลังเป็นพระยานรเนติบัญชากิจ)
  ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค) อธิบดีศาลคดีต่างประเทศ
  พระยางำเมือง (จุ้ย สุวรรณทัต) อธิบดีศาลโบริสภา (ภายหลังเป็นพระยาธรรมศาสตร์นาถประณัย)
  มิสเตอร์ เย. สติวอัต แบล๊ก ที่ปรึกษากระทรวงยุตติธรรม
  มิสเตอร์ วิลเลียม แอลเฟรต คุณะ ติเลกี แทนเจ้ากรมอัยยการ
  ขุนโภชากร ทนายความ