หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๔

ฝ่ายปกครองด้วยกันเอง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักแน่พระราชหฤทัยดั่งนี้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการชำระ ประมวลกฎหมายขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ มีชาวฝรั่งเศสเป็นกรรมการ กรรมการคณะนี้มีหน้าที่ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลวิธีพิจารณาความอาชญา ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม

กรรมการชำระประมวญกฎหมายได้ทำการเป็นลำดับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ กรรมการชำระประมวลกฎหมายชาวต่างประเทศ[1] 


 1. มองซิเออร์ ยี. ปาดูซ์ (พ.ศ. ๒๔๕๐๒๔๕๖)
  มองซิเออร์ มองชาวิลล์ (พ.ศ. ๒๔๕๑–๒๔๕๔)
  มองซิเออร์ อาร์. กียอง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๑)
  มองซิเออร์ ริวิแอร์ (พ.ศ. ๒๔๕๐–๒๔๕๓)
  มองซิเออร์ เซ็คนิตส์ (พ.ศ. ๒๔๕๕–๒๕๕๘)
  มองซิเออร์ เดอ ลาโฟคาร์ด (พ.ศ. ๒๔๕๖–๒๔๖๒)
  มองซิเออร์ เดเลสเต๎ร (พ.ศ. ๒๔๕๗–๒๔๕๙)
  มองซิเออร์ ชาลส์ เลเว็ก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๙) แต่ก่อนเป็นเลขานุการกรรมการชำระประมวลกฎหมาย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๙)
  มองซิเออร์ เรมี เดอ ปลังเตอโรส (ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๓)
  มองซิเออร์ อาร์. กาโซ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕)