หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕

ได้จัดรวบรวมพระราชกำหนดกฎหมาย เรียบเรียงเป็นร่างขึ้น แล้วจึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการตรวจแก้ขึ้นอีกคณะหนึ่ง[1] มีเสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร (ภายหลังเลื่อนเป็นพระวรวงศเธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร) และต่อมาพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ม.ร.ว.ลพ สุทัศน์) (ภายหลังเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรฯ) เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือแก้ไขร่างนั้น


 1. พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฎ (ภายหลังเลื่อนเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ)
  พระยากัลยณไมตรี (เย็นส์ ไอ. เว็สเต็นการ์ด) ที่ ปรึกษาราชการ
  มิสเตอร์ สกินเนอร์ เตอร์เนอร์ ที่ปรึกษากระทรวงยุตติธรรม พระยามหิธรฯ (หมอโตกิจิ มาเซา)
  พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรต คุณะดิลก)
  พระยาพิเชตพิเศษพิสัยฯ (ปลิ้ม สุจริตกุล) (ภายหลังเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีฯ)
  หลวงสกลสัตยาทร (ทองบุ๋น บุณยมานพ) เคยเป็นเลขานุการ (พ.ศ. ๒๔๕๑–๒๔๕๙)