หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยเพื่อให้การชำระสะสางบทกฎหมายเจริญยิ่งขึ้น จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบใหม่ เพิ่มกรรมการไทย[1] เข้าในคณะกรรมการชำระประมวลกฎหมาย เพื่อได้ร่วมมือตรวจพิจารณาร่างซึ่งกรรมการชาวต่างประเทศได้ทำขึ้น และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสวัสดิ์วัตนวิศิษฎ์ อธิบดีศาลฎีกา ประมุขแห่งตุลาการ เป็นประธานกรรมการ (พ.ศ. ๒๔๕๙–๒๔๖๒)

ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาอภัยราชาฯ เสนาบดีกระทรวงยุตติธรรม 


  1. พระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด เศรษฐบุตร)
    พระจินดาภิรมย์ฯ (จิตร ณสงขลา) (ภายหลังเป็นพระยาในนามเดิม)
    พระเทพวิทูรฯ (บุญช่วย วณิกกุล) (ภายหลังเป็นพระยาในนามเดิม) เคยเป็นกรรมการประจำกองกรรมการชำระประมวลกฎหมาย (พ.ศ. ๒๔๕๙–๒๔๖๒)
    มองซิเออร์ อาร์. กียอง (หัวหน้ากรรมการร่างประมวลกฎหมาย)
    มองซิเออร์ เดอ ลาโฟคาร์ด