หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

เป็นนายกกรรมการชำระประมวลกฎหมาย และให้พระมานวราชเสวี[1] เป็นเลขานุการประจำกองกรรมการชำระประมวลกฎหมาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการ[2] กองหนึ่ง มีหน้าที่ตรวจศัพท์ภาษาสยามเพื่อนำมาใช้ในการร่างกฎหมาย การที่กรรมการไทยและชาวต่างประเทศได้ร่วมมือกันทำงานทั้งนี้ เป็นเหตุให้การชำระประมวล กฎหมายดำเนิรก้าวหน้าและเจริญขึ้นเป็นลำดับ

เมื่อกรรมการได้ตรวจชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ จึ่ง


  มองซิเออร์ ชาลส์ เลเว็ก
  พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ผู้แปล

 1. พระมานวราชเสวี (ปลอด ณสงขลา) ภายหลังเป็นพระยาในนามเดิม ต่อมาในปีเดียวกัน ได้เป็นกรรมการแปลประมวลกฎหมาย
 2. พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบคำแปลเพิ่มขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง
  พระยากฤติกานุกรณกิจ (ดั่น บุนนาค) ภายหลังเป็นพระยาพิชัยญาติฯ
  พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา)
  พระยาไมตรีวิรัชกฤต (พุ่ม บุนนาค)
  พระยาสัตยพรตสุนันท์ฯ (ทองบุ๋น บุณยมานพ)