หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐

การจัดตั้งกรมขึ้นนี้เป็นสิ่งพึงปรารถนา เพราะจำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่สำหรับประเทศมากขึ้นเพื่อให้สมกับความต้องการในปรัตยุบัน ความเจริญในการค้าและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ

กรมร่างกฎหมายที่ตั้งขึ้นใหม่นี้มีหน้าที่ไม่ฉะเพาะรวบรวมชำระประมวลกฎหมายแต่อย่างเดียว เช่นกับกองกรรมการชำระประมวลกฎหมายในชั้นเดิมมีหน้าที่ตรวจพิจารณาบทกฎหมายพระราชบัญญัติ กฎเสนาบดี ซึ่งจะได้ออกต่อไปในภายหน้าด้วย ตามกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีใจความว่า เพื่อให้ถูกต้องด้วยวิธีเรียบเรียง บรรดาพระราชบัญญัติหรือกฎเสนาบดีซึ่งเจ้ากระทรวงทบวงการจะเรียบเรียงขึ้นนั้น ให้ส่งยังกรมร่างกฎหมายเพื่อตรวจแก้หรือยกร่างขึ้นใหม่ให้เป็นการแน่นอนว่า ถูกต้องด้วยหลักทางการและเป็นการสม่ำเสมอ แล้วจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อมาในรัชชกาลปัจจุบัน ได้มีกระ แสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ความว่า ถ้ากระทรวงทบวงการใดประสงค์จะคิดการขึ้นใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนรัฐประศาสโนบายเดิมแล้ว ให้ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นเสียก่อนชั้นหนึ่ง เพื่อ