หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
การตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมาย
ในกรุงสยาม

การตรวจชำระและร่างกฎหมายเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศสยามที่ได้จัดทำขึ้นในระหว่าง ๕๐ ปีที่แล้วมา ด้วยความประสงค์จะยังความเจริญให้เกิดแก่ประเทศบ้านเมืองตามสมควรแก่ปรัตยุบันสมัย

เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ประเทศทั้งหลายโดยมากในสมัยปรัตยุบันมุ่งจะรวบรวมหลักกฎหมายทั้งในส่วนแพ่งและอาชญาบรรดาที่กระจัดกระจายอยู่ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ก็ดี หรือที่ไม่มีตัวบทเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร แต่รับรองใช้กันมาในโรงศาลก็ดี เหล่านี้ ให้อยู่ตามหมวดหมู่และรวมเข้าเป็นประมวลกฎหมาย เมื่อต้นศตวรรษที่ ๑๙ ในแผ่นดินพระเจ้านะโปเลียน ประเทศฝรั่งเศสได้รวบรวมจัดทำประมวลกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก[1] ซึ่งภายหลังเรียกว่า “โค๊ดนะโปเลียน” ต่อมามิช้า 


  1. ค.ศ. ๑๘๐๔ (พ.ศ. ๒๓๔๗)