หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ประเทศในยุโรปและอเมริกาโดยมากพากันรวบรวมบทกฎหมายในประเทศนั้น ๆ เข้าไว้เป็นประมวลกฎหมายตาม ๆ กัน จนถึงเวลานี้ ประเทศทั้งหลายได้มีประมวลกฎหมายใช้อยู่เป็นอันมากแล้วเมื่อปลายศตวรรษก่อนและในต้นศตวรรษนี้ การทำประมวลกฎหมายใช่จะนิยมอยู่แต่ในยุโรปและอเมริกาก็หามิได้ แม้ในบูรพาทิศ มีบระเทศญี่ปุ่นเปนอาทิ ก็ได้จัดทำประมวลกฎหมายขึ้นด้วย ในประเทศเปอร์เซีย การทำประมวลกฎหมายได้เริ่มลงมือมาแต่ ค.ศ. ๑๙๑๑ (พ.ศ. ๒๔๕๓) และประเทศจีนก็ตกลงทำประมวลกฎหมายขึ้นดุจกัน ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาชญาแล้วแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ (ค.ศ. ๑๙๑๒) และเวลานี้กำลังจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งอยู่ ส่วนประเทศอินเดียที่ขึ้นแก่อังกฤษ ลังกา และเขมร รัฐบาลก็ต่างประกาศใช้ประมวลกฎหมายซึ่งได้จัดทำขึ้นให้เหมาะแก่ความต้องการของประเทศนั้น ๆ

ส่วนประเทศสยาม แม้จะได้เริ่มคิดวางโครงการที่จะตรวจชำระบทกฎหมายทั้งลักษณะแพ่งและอาชญาเพื่อจัดทำขึ้นเป็นประมวลกฎหมายเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๔๐ ก็ดี แต่รัฐบาลก็ได้ลงมือเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบการศาลยุตติธรรมมาแล้วตั้งแต่